Anja Šimpraga mag. agronomije

Anja Šimpraga

Rođena je 23.07.1987. godine u Kninu, mjesto prebivališta u Radučiću, opština Ervenik. Završila je Agronomski fakultet u Zagrebu i stekla zvanje magistra agronomije.

Radno iskustvo je stekla na poslovima višeg stručnog saradnika za poljoprivredu i zaštitu okoliša u Gradu Kninu i koordinatora na projektu “Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava”. Od 2016. godine do danas obavlja dužnost zamjenice župana u Šibensko-kninske županije, te predsjednice Županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije. Od 2014. godine do danas obavlja dužnost potpredsjednice Aktiva žena SDSS-a, a od 2017. do danas obavlja dužnost potpredsjednice SDSS-a.

Kandidatkinja je za zamjenicu kandidata za zastupnika u Hrvatskom saboru Borisa Miloševića.