Dragana Jeckov dipl. pravnica

Rođena je 08.07.1976. godine u Vinkovcima, mjesto prebivališta u Negoslavcima. Zavšila je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove na Privrednoj akademiji u Novom Sadu i stekla zvanje diplomirane pravnice.

Od 2006. do 2017. godine obavljala je funkciju sekretara Zajedničkog vijeća opština iz Vukovara. Bila je vijećnica u Opštinskom vijeću Opštine Markušica i predsjednica Opštinske organizacije SDSS-a Markušica. Obavljala je i funkciju potpredsednice Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije, a sada je članica istog. Bila je vijećnica u Opštinskom vijeću Opštine Negoslavci. Od 2014. do 2020. godine potpredsjednica je Aktiva žena SDSS-a. Od 2016. do 2020. godine bila je zastupnica SDSS-a u Hrvatskom saboru. Od 2017. godine do danas na funkciji je potpredsjednice SDSS-a.

Kandidatkinja je za zastupnicu u Hrvatskom saboru.