Šta hoćemo

Hoćemo pravednu i funkcionalnu državu čiji predstavnici, služe građanima u svim sferama svoje odgovornosti – od vladavine prava i jednakosti do borbe protiv korupcije i efikasne lokalne i regionalne samouprave.

Hoćemo održivu ekonomiju koja ne poseže za lakim rješenjima već svoje prilike gradi dugoročno na obnovljenim industrijama, regionalnoj ravnomjernosti, razvoju znanosti te očuvanju prirodnih resursa.

Hoćemo ravnopravnost za srpski narod u Hrvatskoj koja će upravo prema nama pokazati snagu i uključivost, a ne slabost klero nacionalne isključivosti čiji teret nose generacije Srba rođene godinama iza rata. Opće dobro je opće samo ukoliko je i manjinsko.

Kandidati

Zamjenici

Vijesti

Istarska zvonjava

SDSS u Istri ima mogućnost kakva je u nekim drugim dijelovima Hrvatske, iako željena, često teško izvediva- biti primarno građanska, a ne nacionalna politička opcija. Iz perspektive SDSS-a pitanje: ‘O …

više >

Kampanja u Drežnici, Ogulinu, Plaškom

Predizborne aktivnosti naše kandidate na parlamentarnim izborima vode po cijeloj Hrvatskoj u krajeve u kojima žive Srbi. U subotu je Boris Milošević bio u Puli, a Dragana Jeckov u Goveđem …

više >

Lička putanja prema boljem životu

Za SDSS-ova 3 kandidata koji su krenuli u osvajanje povjerenje građana na parlamentarnim izborima u julu ove godine, vrijeme predizbornih kampanja, kad se teren bez prestanka obilazi, naporan je ali …

više >